Problemer med rotter

Anmeld rotterne digitalt til os. Det er hurtigt og nemt.

Tilsynsbesøg på udvalgte erhvervsejendomme

I perioden fra 1. oktober til 28. februar vil udvalgte ejendomme få besøg af kommunens rottebekæmper. Ved tilsynsbesøget vil den kommunale rottebekæmper sammen med grundejer, gennemgå ejendommen og tilstødende arealer, for tegn på rotter ude såvel som inde.

Hvis ejeren ikke er hjemme, vil rottebekæmperen Jf. reglerne i Rottebekendtgørelsen gennemgå ejendommen udendørs. Ved tegn på rotter, vil der blive oprettet en anmeldelse, og rottebekæmpelse vil blive igangsat.

Her kommer vi på besøg

Det er klart defineret i Rottebekendtgørelsen, hvilke ejendomme vi skal besøge. Det er defineret som:

"Erhvervsejendomme med dyrehold, primær produktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker".