Problemer med rotter

Anmeld rotterne digitalt til os. Det er hurtigt og nemt.

Undgå rotter

Som grundejer har du pligt til at renholde og sikre din ejendom og dit private kloaksystem, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt.

For at undgå rotter kan du være opmærksom på:

Foderbræt

Har du et foderbræt, hvor du fodrer fugle, så sæt det et sted fri for bevoksning. Når dagen er omme, skal du indsamle det mad fuglene ikke har spist.

Hønsehold og/eller kaninbur.

Hønsehus eller kaninbur som står på jorden, kan rotten grave sig ned og skjule sig under. Huset bør hæves 35 - 40 cm over jorden.

Det er også vigtigt, at gøre det umuligt for rotten at komme ind i buret, ved at bruge net af metal med masker der er under 2 cm i diameter og ved at hele buret lukker tæt uden nogle sprækker eller huller.

Det anbefales at fodre dagligt og at fjerne overskydende foder inden natten.

Bevoksning ved huset

Rotter ser ikke særligt godt, så de løber gerne langs med husmuren, eller steder der er skygge, hvilket giver dem skjul. Hold derfor husmurene fri for bevoksning som buske og små træer, som kan give skjul til potentielle rotter. Udover det så kan træer, der står op ad huset være en let indgang for rotten til dit loft.

Den nedfaldne frugt

Fjern nedfalden frugt fra jorden.

Kompostbeholderen

Rotten er en fantastisk graver. Den kan nemt grave sig ned under en kompostbeholder, hvor der er lunt og adgang til mad. For at undgå rottebolig under komposten, kan et metalnet spredes ud under bøtten.

Sørg for at maskerne i nettet er mindre end 2 cm i diameter, da det er for småt til at rotten kan komme igennem.

Brændestakken og oprydning

Oplagte gemmesteder for rotter er brændestakken og rod på ejendommen. Sørg for at rydde op og hæv gerne brændestakken 20 - 30 cm over jorden.

Tagrender

Rotter kan klatre op til tagrender via nedløbsrør og videre ind i huset. Du kan placere et lille gitter/rist i toppen af nedløbsrøret, så rotterne ikke kan komme op den vej.

Kloakbrud

Vær opmærksom på nedsunkne fliser omkring ejendommen samt huller i bede og græsplæne. Dette kan være et tegn på kloakbrud. Kloakbrud er en oplagt adgangsvej til din ejendom og giver også gode muligheder for rede byggeri for rotten.

Du kan sikre dit kloaksystem ved at få sat en rottespærre op.

Se mere på www.rotteangreb.dk. Her ligger letforståelige videoer med de bedste tips og tricks til, hvad du kan gøre for at undgå rotteangreb.