Søg tilskud til et naturplejeprojekt

Her på siden kan du læse, hvordan du søger tilskud til et naturplejeprojekt.

Det forventer vi af ansøgeren

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet og dets formål samt et kort, der viser projektområdet. Vedlæg fotos af området sammen med en oversigt over de forventede udgifter. Det skal fremgå, hvor stor en andel der søges støttet af kommunen.

Søger man tilskud til hegn, binder man sig for afgræsning i minimum 5 år bagefter. Kommunen kan i nogle tilfælde hjælpe med at formidle en kontakt til en dyreholder.

Hvis ansøger ikke selv er ejer af arealet, skal der indhentes accept og underskrifter fra samtlige lodsejere, der er berørte af projektet.

Projektet skal være afsluttet og regningen indsendt inden 31. december i det år, tilskuddet er bevilget, med mindre andet er anført i godkendelsen.

Tilskudsmidlerne uddeles efter "først til mølle"-princippet. Projekterne skal opfylde betingelserne for tilskud.