Uønskede planter og dyr i naturen

Her kan du læse om planter og dyr, som ikke naturligt hører hjemme i vores natur.

Dyr der 'driller'

Signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art. Læs mere om den her. 

Råger

Rågen er en fredet fugl, men man kan søge en særlig tilladelse til at regulere rågebestanden

På kommunale arealer

På kommunale arealer har kommunen følgende muligheder for at regulere råger:

  • Regulering af voksne råger på ynglepladsen i perioden 15. januar til 15. marts.
  • Regulering af unger i kolonier i perioden 1. maj til 15. juni. Jægere fra Jægerrådet Herning står for reguleringen.
  • Nedtagning af reder i kolonier senest 1. marts og med et interval på max 14. dage pr. nedtagning (bruges i særlige tilfælde ved for eksempel skoler og institutioner).

På private arealer

Kommunen kan hjælpe med rådgivning om råger, og eventuelt at søge om tilladelse til regulering af råger samt formidle kontakt til Jægerrådet Herning.

Det er den enkelte lodsejer, der skal ansøge om tilladelse ved Naturstyrelsen.

Alle reguleringsformer kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

Muldvarpe, mosegrise og dræbersnegle

Vi bekæmper ikke muldvarpe, mosegrise og dræbersnegle. Hverken på egen eller privat jord.

Herreløse katte

Vi indfanger ikke herreløse katte.

Kattens Værn kan hjælpe med at indfange katte. Vi har ikke en aftale med Kattens Værn om indfangning, så du skal selv betale for en eventuel indfangning.

Læs mere om Kattens Værn.