Uønskede planter og dyr i naturen

Her kan du læse om planter og dyr, som ikke naturligt hører hjemme i vores natur.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om invasive arter, og hvordan en række af disse kan bekæmpes. Derudover kan du lave indberetninger på indberetningsportalen for invasive arter, hvis du observerer en invasiv dyre- eller planteart.

Indhold hentet fra borger.dk