Regulering af råger

Hvad gør du, hvis du er generet af råger?

Råger kan i byområder være meget uønskede, især hvis du bor i nærhed af en koloni. Råger er fredede efter jagtloven og er omfattet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv, så du må ikke regulere (skyde) den uden tilladelse.

Herning kommunes politik vedr. råger.

Kommunen er behjælpelig med rådgivning om råger, og evt. med ansøgning om tilladelse til regulering, af råger, samt til at formidle kontakt til reguleringsjægere under Jægerrådet Herning (lokale jagtforeninger).

Det er den enkelte lodsejer der skal ansøge om tilladelse ved Naturstyrelsen.


  • Efter tilladelse fra Naturstyrelsen til at foretage regulering af voksne råger på ynglepladsen i perioden 15. januar til 15. marts. Der er erfaringsvis vanskelig at regulere voksne fugle, da de kan virke meget sky.

  • Efter tilladelse fra Naturstyrelsen til at foretage regulering af unger i kolonier, i perioden 1. maj til 15. juni.  Der er i de seneste år er der blevet reguleret ca. 1.400 stk. rågeunger i kolonier i Herning Kommune. Reguleringerne bliver udført af ca. 45 jægere fra Jægerrådet Herning.

  • Efter tilladelse fra Naturstyrelsen til at foretage nedtagning af reder i kolonier i perioden senest 1. marts og med et interval på max 14. dage pr. nedtagning.

  • Denne metode vil kun blive brugt i enkeltstående tilfælde, såsom ved skoler og børneinstitutioner.

 

Dekorativt foto

Kontaktinfo

Paul Krogh
Skovtekniker
Tlf.: 96 28 81 50
Mobil: 21619339
Send e-mail til ngopk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.