Regulering af råger

Hvad gør du, hvis du er generet af råger?

Råger kan i byområder være meget uønskede, især hvis du bor i nærhed af en koloni. Men det er en fredet fugl, så du må ikke regulere (skyde) den uden tilladelse.

Er du generet af råger, kan du prøve at "stresse" dem væk, i den periode de bygger reder. Det gør du ved at gå rundt i nærheden af redetræerne og klappe i hænderne, så fuglene bliver skræmt.

Sådan regulerer vi råger

Hos kommunen søger vi hvert år Naturstyrelsen om tilladelse til regulering af unger samt nedtagning af reder på udvalgte kommunale arealer.

Tilladelsen til at tage reder ned bliver normalt givet indtil rågerne begynder at lægge æg omkring 1. april.

Regulering af unger sker i perioden 1. maj til 15. juni.

Det er erfarne jægere fra Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd, der står for at regulere (skyde) ungerne.

Kontaktinfo

Paul Krogh
Skovtekniker
Tlf.: 96 28 81 50
Mobil: 21619339
Send e-mail til ngopk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.