Signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art, som skal bekæmpes.

Flere af de oprindelige danske krebsearter bliver udkonkurreret af den invasive art signalkrebs. Derfor ønsker både Miljøstyrelsen og Herning Kommune at bekæmpe signalkrebs.

Du kan læse mere om signalkrebs hos Miljøstyrelsen.

Der er konstateret signalkrebs i Rind Å, Fjederholt Å, Karup Å og Haderis Å.

Kort Hvor Signalkrebs Er Registreret I Herning Kommune


Herning Kommune vil gerne have hjælp til at bekæmpe signalkrebs. Du må nemlig gerne fange og spise signalkrebs, og de smager endda ret godt.

Sådan kender du forskel

Signalkrebs ligner meget almindelige flodkrebs, men du kan kende signalkrebsen på to tydelige lyse pletter på klosaksene.

På billedet til venstre ses en almindelig flodkrebs, mens vi til højre ser en signalkrebs.

Signalkrebs

Signalkrebs har desuden glatte klosakse, mens flodkrebs har ru og næsten piggede klosakse.

Sådan fanger du signalkrebs

Fiskeri efter krebs foregår næsten udelukkende med små ruser (tejner), der er specielt fremstillet til formålet.

Krebseruse
Foto: Krebseruse eller tejne, Søren Berg, DTU Aqua

Krebserusen eller tejnen sættes i vandløbet og fastgøres til brinken. Den skal være forsynet med information om, hvem der ejer den og fisketilladelsens nr., og du skal kigge til den en gang i døgnet.
Hvis du fanger almindelige flodkrebs eller ål, skal de sættes ud igen.

Sådan får du tilladelsen på plads

Der kræves en dispensation fra Fiskeriinspektoratet, hvis du vil fiske med krebsetejne eller krebseruse i vandløb.

Du søger dispensation ved at skrive til Fiskeristyrelsen på mailadresse: frederikshavn@lfst.dk.

Mailen skal indeholde navn og adresse på den person, som ønsker at opfiske signalkrebs, samt matrikelnummer på fiskevandet.

Kravene til udformning af lovlige krebseruser/tejner vil være beskrevet i den dispensation, du får fra Fiskeristyrelsen. 

Du skal også have et fritidsfisketegn, hvis ikke du ejer det stykke jord, du fiske fra. Fritidsfisketegn kan fås via: www.fisketegn.dk


Signalkrebs står opført på EU's liste over arter, der er særligt problematiske for naturen.

Det er derfor forbudt at opdrætte, at udsætte og at holde signalkrebs, også i havedamme, småsøer mm. Det er heller ikke tilladt at handle med signalkrebs.

Der kræves en dispensation fra Fiskeriinspektoratet, hvis man vil fiske med krebsetejne eller krebseruse i vandløb. 

Dog må man fiske uden dispensation i perioden fra 1. august til og med 15. oktober så længe ruserne/tejnerne sættes med en afstand 100m. Kommunen anbefaler dog fiskeri hele året og med kortere afstand imellem ruserne. Denne metode kræver dispensation.

Dispensation søges ved at skrive til Fiskeristyrelsen på mailadresse:

frederikshavn@lfst.dk. Mailen skal indeholde navn og adresse på den person, som ønsker at opfiske signalkrebs, samt matrikelnummer på fiskevandet.

Krav til udformning af lovlige krebseruser/tejner er beskrevet i dispensationen fra Fiskeristyrelsen

Ydermere kræves fritidsfisketegn, hvis man ikke ejer det stykke jord, der fiskes fra.

Fritidsfisketegn kan fås via: www.fisketegn.dk


Hvor kan jeg købe signalkrebs?

Svar: Signalkrebsen er en problemart, som vi gerne vil begrænse udbredelsen af. Som udgangspunkt må man derfor ikke handle med signalkrebs. Miljøstyrelsen tillader i 2019-2021 midlertidig erhvervsmæssig udnyttelse af signalkrebs. Læs mere her

Hvor kan jeg fiske efter signalkrebs?

Svar: Hvis man gerne vil fiske efter den, er det 3 ting man skal huske:

  1. Man skal enten eje et stykke vandløbsbred som man kan fiske fra, eller man skal have en aftale med lodsejeren om at man må fiske.
  2. Man skal have fritidsfisketegn. Det fås her: www.fisketegn.dk
  3. Man skal have en tilladelse fra Fiskeristyrelsen til at fiske. Man får den ved at skrive til denne mailadresse: frederikshavn@lfst.dk med oplysning om navn og adresse på den som ønsker at fiske, samt matrikel.nr. på det område man vil fiske fra. 

Er der nogle steder i kommunens vandløb, hvor jeg må fiske efter signalkrebs?

Svar: Du kan søge om lov til at fiske på kommunens arealer. Vi har arealer i Rind Å ved Arnborg og i Haderup Å syd for Haderup. Du skal have en gyldig dispensation til fiskeri efter signalkrebs fra Fiskeristyrelsen og du skal fiske efter de anvisninger som Fiskeristyrelsens dispensation angiver. Du må max fiske med 10 ruser/tejner ad gangen på kommunens arealer. Hvis man skal fiske fra kommunalt areal kræver det at man har et fritidsfisketegn.

Kan man låne, få eller købe tejner til at fange krebs i, hos Kommunen?

Svar: Nej, kommunen formidler ikke tejner til krebsefiskeri, og giver heller ikke tilskud til indkøb af udstyr. Vi opfordrer blot borgerne til selv at fiske signalkrebs op, så deres udbredelse kan begrænses.

Hvad gør jeg, hvis der er krebse-igler på signalkrebsene?

Svar: Det kan se træls ud, men iglerne gør ikke noget, og så længe du koger signalkrebsene, betyder det ikke noget, hvis der sidder igler på krebsen, når du fanger den.


Signalkrebs i gryde dekorations billed

Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.