Signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art og er uønsket i naturen i Danmark.

Flodkrebs, som er den oprindelige danske krebseart, bliver udkonkurreret af den invasive art signalkrebs.

Undersøgelser har vist, at opfiskning af signalkrebs kan være medvirkende til at øge signalkrebsens udbredelse, ved af krebsefiskere bevidst eller ubevidst spreder signalkrebsene til nye vande.

Opfiskning kan desuden muligvis føre til forøgelse af bestanden, idet man fisker de store dominerende individer, imens de mindre individer der lades tilbage, kan drage fordel af den reducerede konkurrence.

Herning Kommune opfordrer derfor ikke længere til, at man fisker efter signalkrebs for at begrænse bestanden.

Du kan læse mere om signalkrebs hos Miljøstyrelsen.

Det er forbudt at:

Det er forbudt at opdrætte og udsætte signalkrebs, også i havedamme, småsøer mm. Det er heller ikke tilladt at handle med signalkrebs.

Det er lovligt at:

Det er fortsat lovligt at fiske signalkrebs med krebsebrikker til eget brug, hvis man har et gyldigt fisketegn og ret til at fiske på arealet. Ved fiskeri med ruser kræver det, at man har et gyldigt fritidsfiskertegn, og at man overholder afstandskravet på 100 m imellem ruserne. Fiskeristyrelsen udsteder ikke dispensationer for afstandsreglerne i § 30 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand.

Fanges der signalkrebs som vurderes at være for små, skal disse aflives på stedet. Signalkrebs må kun transporteres i lukkede beholdere med låg, og transporten skal ske til det sted, hvor krebsen umiddelbart efter skal aflives. Det er ikke lovligt at have krebsene gående i en periode indtil de aflives, idet dette vil blive betragtet som hold.

Fiskeri efter signalkrebs skal ikke ses som et initiativ til beskyttelse af naturen, og hvis man ønsker at fiske signalkrebs for fornøjelsens skyld, skal det ske med stor opmærksomhed på, at de ikke kan undslippe.


Signalkrebs ligner meget almindelige flodkrebs, men du kan kende signalkrebsen på to tydelige lyse pletter på klosaksene. Signalkrebs har desuden glatte klosakse, mens flodkrebs har ru og næsten piggede klosakse

På billedet til venstre ses en almindelig flodkrebs, mens vi til højre ser en signalkrebs.


Hvor kan jeg købe signalkrebs?

Svar: Signalkrebsen er en problemart, som vi gerne vil begrænse udbredelsen af. Der må ikke handles med signalkrebs. Læs mere her

Hvor kan jeg fiske efter signalkrebs?

Miljøstyrelsen har tilkendegivet over for Fiskeristyrelsen, at de ikke længere ønsker et øget fiskeri efter signalkrebs. På den baggrund vil Fiskeristyrelsen ikke udstede dispensationer for afstandsreglerne i § 30 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand. Herning Kommune opfordrer derfor heller ikke længere til at man fisker efter signalkrebs. 

Kan man låne, få eller købe tejner til at fange krebs i, hos Kommunen?

Svar: Nej, kommunen formidler ikke tejner til krebsefiskeri, og giver heller ikke tilskud til indkøb af udstyr. 

 


Signalkrebs i gryde dekorations billed

Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.