Signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art, som skal bekæmpes.

Hjælp os med at spise problemet væk

Herning Kommune vil gerne have hjælp til at bekæmpe signalkrebs. Du må nemlig gerne fange og spise signalkrebs, og de smager endda ret godt.

Sådan kender du forskel

Signalkrebs ligner meget almindelige flodkrebs, men du kan kende signalkrebsen på to tydelige lyse pletter på klosaksene.

På billedet til venstre ses en almindelig flodkrebs, mens vi til højre ser en signalkrebs.

Signalkrebs

Signalkrebs har desuden glatte klosakse, mens flodkrebs har ru og næsten piggede klosakse.

Sådan fanger du signalkrebs

Fiskeri efter krebs foregår næsten udelukkende med små ruser (tejner), der er specielt fremstillet til formålet.

Krebseruse
Foto: Krebseruse eller tejne, Søren Berg, DTU Aqua

Krebserusen eller tejnen sættes i vandløbet og fastgøres til brinken. Den skal være forsynet med information om, hvem der ejer den og fisketilladelsens nr., og du skal kigge til den en gang i døgnet.
Hvis du fanger almindelige flodkrebs eller ål, skal de sættes ud igen.

Sådan får du tilladelsen på plads

Der kræves en dispensation fra Fiskeristyrelsen, hvis du vil fiske med krebsetejne eller krebseruse i vandløb.

Du søger dispensation ved at skrive til Fiskeristyrelsen på mailadresse: frederikshavn@lfst.dk.

Mailen skal indeholde navn og adresse på den person, som ønsker at opfiske signalkrebs, samt matrikelnummer på fiskevandet.

Kravene til udformning af lovlige krebseruser/tejner vil være beskrevet i den dispensation, du får fra Fiskeristyrelsen. 

Du skal også have et fritidsfisketegn, hvis ikke du ejer det stykke jord, du fiske fra. Fritidsfisketegn kan fås via: www.fisketegn.dk