Signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art, som skal bekæmpes.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg købe signalkrebs?

Svar: Signalkrebsen er en problemart, som vi gerne vil begrænse udbredelsen af. Som udgangspunkt må man derfor ikke handle med signalkrebs. Miljøstyrelsen tillader i 2019-2021 midlertidig erhvervsmæssig udnyttelse af signalkrebs. Læs mere her

Hvor kan jeg fiske efter signalkrebs?

Svar: Hvis man gerne vil fiske efter den, er det 3 ting man skal huske:

  1. Man skal enten eje et stykke vandløbsbred som man kan fiske fra, eller man skal have en aftale med lodsejeren om at man må fiske.
  2. Man skal have fritidsfisketegn. Det fås her: www.fisketegn.dk
  3. Man skal have en tilladelse fra Fiskeristyrelsen til at fiske. Man får den ved at skrive til denne mailadresse: frederikshavn@lfst.dk med oplysning om navn og adresse på den som ønsker at fiske, samt matrikel.nr. på det område man vil fiske fra. 

Er der nogle steder i kommunens vandløb, hvor jeg må fiske efter signalkrebs?

Svar: Du kan søge om lov til at fiske på kommunens arealer. Vi har arealer i Rind Å ved Arnborg og i Haderup Å syd for Haderup. Du skal have en gyldig dispensation til fiskeri efter signalkrebs fra Fiskeristyrelsen og du skal fiske efter de anvisninger som Fiskeristyrelsens dispensation angiver. Du må max fiske med 10 ruser/tejner ad gangen på kommunens arealer. Hvis man skal fiske fra kommunalt areal kræver det at man har et fritidsfisketegn.

Kan man låne, få eller købe tejner til at fange krebs i, hos Kommunen?

Svar: Nej, kommunen formidler ikke tejner til krebsefiskeri, og giver heller ikke tilskud til indkøb af udstyr. Vi opfordrer blot borgerne til selv at fiske signalkrebs op, så deres udbredelse kan begrænses.

Hvad gør jeg, hvis der er krebse-igler på signalkrebsene?

Svar: Det kan se træls ud, men iglerne gør ikke noget, og så længe du koger signalkrebsene, betyder det ikke noget, hvis der sidder igler på krebsen, når du fanger den.