Signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art og er uønsket i naturen i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg købe signalkrebs?

Svar: Signalkrebsen er en problemart, som vi gerne vil begrænse udbredelsen af. Der må ikke handles med signalkrebs. Læs mere her

Hvor kan jeg fiske efter signalkrebs?

Miljøstyrelsen har tilkendegivet over for Fiskeristyrelsen, at de ikke længere ønsker et øget fiskeri efter signalkrebs. På den baggrund vil Fiskeristyrelsen ikke udstede dispensationer for afstandsreglerne i § 30 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand. Herning Kommune opfordrer derfor heller ikke længere til at man fisker efter signalkrebs. 

Kan man låne, få eller købe tejner til at fange krebs i, hos Kommunen?

Svar: Nej, kommunen formidler ikke tejner til krebsefiskeri, og giver heller ikke tilskud til indkøb af udstyr.