Signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art og er uønsket i naturen i Danmark.

Hvilke fiskeregler gælder for signalkrebs

Det er forbudt at:

Det er forbudt at opdrætte og udsætte signalkrebs, også i havedamme, småsøer mm. Det er heller ikke tilladt at handle med signalkrebs.

Det er lovligt at:

Det er fortsat lovligt at fiske signalkrebs med krebsebrikker til eget brug, hvis man har et gyldigt fisketegn og ret til at fiske på arealet. Ved fiskeri med ruser kræver det, at man har et gyldigt fritidsfiskertegn, og at man overholder afstandskravet på 100 m imellem ruserne. Fiskeristyrelsen udsteder ikke dispensationer for afstandsreglerne i § 30 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand.

Fanges der signalkrebs som vurderes at være for små, skal disse aflives på stedet. Signalkrebs må kun transporteres i lukkede beholdere med låg, og transporten skal ske til det sted, hvor krebsen umiddelbart efter skal aflives. Det er ikke lovligt at have krebsene gående i en periode indtil de aflives, idet dette vil blive betragtet som hold.

Fiskeri efter signalkrebs skal ikke ses som et initiativ til beskyttelse af naturen, og hvis man ønsker at fiske signalkrebs for fornøjelsens skyld, skal det ske med stor opmærksomhed på, at de ikke kan undslippe.