Signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art og er uønsket i naturen i Danmark.

Sådan kender du forskel

Signalkrebs ligner meget almindelige flodkrebs, men du kan kende signalkrebsen på to tydelige lyse pletter på klosaksene. Signalkrebs har desuden glatte klosakse, mens flodkrebs har ru og næsten piggede klosakse

På billedet til venstre ses en almindelig flodkrebs, mens vi til højre ser en signalkrebs.