Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Vores naturpolitik rummer en vision for vores natur, som vi hvert år arbejder på at efterleve.

Her på siden kan du læse om indsatsen i det forgange år.

Se desuden Herning Kommunes Naturpolitik.

Herning Kommunes naturindsats 2020

Vi har hvert år, siden 2009, fremlagt en status over vores samlede indsats på naturområdet. Det gør vi for at evaluere på årets indsats, set i forhold til kommunens naturpolitik og de 10 mål, som politikken beskriver.

Hent vores beskrivelse af naturindsats 2020.

Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Natur og grønne områder (832331)

Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.