Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Kulturarv

Udviklingsmål

Hvert år laves der nye aftaler om pleje af ca. 20 fredede fortidsminder på private arealer. Det er typisk gravhøje, der ryddes for træer og buske.

For at bevare og formidle vores fælles kulturarv vil Herning Kommune styrke borgernes bevidsthed og kendskab til kulturarven. Det sættes fokus på at øge adgangsmulighederne til vores fælles kulturarv.

Pleje af fortidsminder

I Herning Kommune er der registreret 711 fortidsminder. De er fordelt på gravhøje, milepæle, voldsteder og andet. Langt de fleste registrerede fortidsminder er gravhøje og langt de fleste gravhøje ligger på privat jord.

I 2019 blev der lavet 3 nye aftaler om pleje af gravhøje. Samtidig er der lavet efterpleje på 133 gravhøje. Årets indsats af plejede gravhøje er over gennemsnittet som er ca. 100 stk. Målet om at lave 20 nye aftaler om pleje af gravhøje er ikke nået i 2019.

Pleje af fredet hjulspor ved Nybro Møllevej

Områder syd for Nybro Møllevej blev fredet som fortidsminde i 2016 på grund af, at der findes 13-16 par gamle hjulspor gennem hedearealet.

Området var tilgroet med træer og buske, som blev fjernet og fliset i vinteren 2018/19 så hjulsporene i dag er synlige i terrænet.

Pleje af fredet engvandingskanaler ved Drongstrup gård, Sdr. Felding

Området er en af fire engvandingsarealer, som er fredet. De gamle kanaler var efter mange års afgræsning ved af forsvinde og for at rede de gamle kanaler, blev de oprenset, så de igen kan erkendes i terrænet.

Konklusion på målet

Målet om kulturarv er kun delvist opnået, da der blev indgået 3 aftaler om pleje af gravhøje. Målet er 20 nye aftaler. Det er frivilligt, om man vil indgå i ordningen.

Aktiviteter planlagt i 2020

Pleje af gravhøjene fortsætter i 2020.