Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Formidling

Udviklingsmål

Tilgængeligheden til naturen forbedres. Information og vejledning om kommunens naturarealer via hjemmeside, foldere og skiltning udbygges løbende.

Grøn Inspirationsdag

Området i Løvbakkerne blev igen vært for den store grønne inspirationsdag for børnehavebørn. Det blev en fantastisk dag med oplevelser, naturteater og spændende grøn læring for de næsten

1500 børnehavebørn. Det er nu sat i system, hvilke institutionsnetværk der på skift byder ind med aktiviteter til børn og medarbejdere i kommunen. En række af frivillige organisationer, institutioner og foreninger sørgede for de mange tilbud på dagen. Der planlægges også Grøn Inspirationsdag i 2020.

Landskuet

Årets tema var "På vej til Nationalpark Skjern Å". Sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune og repræsentanter fra Grøn Følgegruppe, blev der lavet formidling og snakket oplæg til nationalpark.

På standen blev mange informeret om status og det igangværende arbejde med oplæg til en nationalpark. Aktiviteter og formidling på standen var fiskeri af "Skjern Å-laks" med bambusstang og magneter samt pandekager over bål.

Flere tusinde var på og forbi standen de 3 dage i juni. I alt 100 liter pandekagedej blev omsat til ca. 2000 pandekager.  

Indvielser

Sidst i november blev Løvbakkehuset indviet. På indvielsesdagen var der aktiviteter for store og små hele dagen, og mange kom forbi og deltog i begivenheden.

Løvbakkehuset skal huse affaldsskolen som Genbrug og Affald står for. Men huset skal samtidig være et sted, hvor der sættes fokus på genanvendelighed, bæredygtighed og hvordan affald og naturen hænger sammen. Herudover kan huset også bruges til at få inspiration og viden om klimatilpasning og LAR-løsninger.

Til at støtte dette er der etableret to demonstrations LAR bede uden foran huset, hvor man kan se hvordan man i sin egen have kan tænke LAR løsninger ind og sikre mere biodiversitet. Huset er desuden bygget med et grønt tag, som både tilbageholder vand men også skaber nye levesteder for dyr.

I juni blev projektet ved Skarrildhus indviet. Projektet har arbejdet for at lægge Karstoft Å tilbage i sit naturlige leje. Indvielsen blev gennemført i et samarbejde med Skarrildhus med flere forskellige aktiviteter for de besøgende. Omkring 100 deltog i arrangementet.

I september blev de nye fiskebroer og shelters i Sdr. Felding indviet. De nye faciliteter skal styrke mulighederne for at fiske i Skjern Å og åbne op for et stykke fiskevand, som ellers ikke tidligere var særligt attraktivt. Omkring 50 trodsede regnvejret og fik demonstreret, hvordan fiskebroerne kan bruges til at fiske fra. De nye faciliteter har været flittigt benyttet siden indvielsen. Bl.a. har en gruppe belgiske fiskere været forbi og fiske.

Konklusion på målet

Der er i 2019 blevet indviet en række nye faciliteter og afholdt arrangementer, som alle er med til at løfte målet om øget tilgængelighed og forbedring af information og vejledning.

Aktiviteter planlagt i 2020

Det planlægges at gøre formidlingen af kommunens natur og aktiviteter mere synlig i de trykte medier og på sociale medier.

Der planlægges også Grøn Inspirationsdag i 2020.

Aktiviteter for at øge kendskabet til faciliteter for lystfiskere vil fortsætte i 2020.