Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Konklusion på naturindsatsen

Der er målopfyldelse på 8 ud af 10 naturpolitikmål. De 2 mål, som ikke er opfyldt, er kulturarv og biodiversitet.

Målet om kulturarv er delvist opnået, da der blev indgået 4 nye aftaler om pleje af gravhøje. Målet er 20 nye aftaler. Det er frivilligt, om man vil indgå i ordningen.

Målet om biodiversitet er kun delvist opnået. Udviklingen i biodiversiteten vurderes ud fra ansvarsarternes status og deres levesteders kvalitet. En række projekter, udført i 2018, er medvirkende til, at levestederne for nogle af kommunens ansvarsarter er blevet forbedret.

Alle indsatser sigter på at skabe bedre forhold for naturen og kommunens ansvarsarter, men målet om mere plads til naturen er ikke nået.

Generelt bør der derfor arbejdes med at skabe mere plads til naturen i kommunen.