Vores skove

Læs om vores skove og find dem på et kort.

Skovene er en vigtig ressource. De leverer en indtægt fra salg af skovprodukter og udlejning af jagt. 

Herudover har skovene stor rekreativ værdi og skaber rammer for friluftsliv, oplevelser, turisme og naturformidling.

Find skovene på kort.

Skovene er åbne for alle, der vil ud i naturen.

Der findes i alt 1766 ha skov i kommunen, der består af lige del løvskov og nåleskov.

I skovene findes der stisystemer, og i nogle af vores skove findes der blandt andet shelters, mountainbikeruter, ridestier og legepladser. Skovene har hvert år et stort antal besøgende.

Skovene skaber indtægter i form af salg af træ samt lejeindtægter fra jagtforeninger. Herudover leverer skovene brænde til shelterpladserne.

Skovene er et vigtigt element i beskyttelsen og udviklingen af biodiversiteten.

Vi fik i 2010 certificeret vores skove efter PEFC™- og FSC® standarderne.

Hvornår må du gå i skoven?

Vores skove er normalt åbne for alle. Men hvis der er jagt i skoven, eller der er gang i intensivt skovarbejde, kan skoven være lukket.

Skovene kan også blive lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.

Du må færdes til fods og cykle på veje stier i skoven hele døgnet.

Al motorkørsel er forbudt. Det gælder dog ikke eldrevne kørestole og 3-hjulede knallerter til handicappede.

Husk altid at...

  • Din hund skal være i snor. Der findes hundeskov, hvor det er tilladt at lade sin hund løbe frit.
  • Du må samle bær, svampe, frugter, mos, lav og kogler til eget forbrug. En tommelfingerregel er, at du må samle, hvad der kan være i en bærepose.
  • Du skal have et sankekort, hvis du vil samle brænde. Det får du hos os på kommunen.
  • At du skal holde dig mindst 50 meter fra beboede huse.
  • At du skal have tilladelse fra os, hvis du vil holde et kommercielt arrangement.

Når en skov er certificeret skal driften leve op til nogle særlige regler for skovdrift. Det betyder, at der fortsat vil ske en produktion af træ i skovene, men at der samtidig skal passes ekstra godt på naturværdierne og fortidsminderne i skoven og tages hensyn til skovgæsterne.

Samtidig skal miljøbelastningen være så lille som mulig, og arbejdsmiljøet skal være godt. Herning Kommune kan herved sælge træet fra skoven som certificeret, og køberen af træet kan være sikker på, at skovdriften lever op til disse regler.

For dig som skovgæst kan du se certificeringens betydning ved, at der er mere dødt træ i skoven til glæde for dyr og planter. Du kan også finde skovområder, som er helt urørt, hvor skoven får lov til at udvikle sig naturligt.

Ligeledes vil du opleve mere underskov, hvor skoven for lov at forny sig selv. Certificeringslogoerne kan du finde ved indgangen til Herning Kommunes skove, som viser, at skoven er certificeret.

Ved en årlig kontrol gennemgås skovdriften i Herning Kommunes skove. Dette er for at sikre at certificeringskravene overholdes, og der udarbejdes ved årets start et resume af sidste års gang i skoven.


I forbindelse med skovdriften vil der til tider være mulighed for at købe brænde. Træet aflægges typisk i 2 - 3 meters længde og ligger ved bilfast vej.

Træet sælges i stakke og afregnes pr. skovrummeter. Opmåling foretages af kommunens skovbrugsuddannet personale efter Dansk Skovforenings regler om opmåling af brænde.

Hjemtransport af brænde

Normalt varetager køber selv hjemtransporten af træet, og mange vælger derfor at save brændet i håndterbare stykker, inden det køres hjem på en trailer.

Selvskovning

Kommunen sælger også sankekort, som giver tilladelse til, enten at samle brænde efter skovning eller selv at få muligheden for at skove i et område efter nærmere anvisning.

Du kan købe savet og flækket brænde

Der er nu mulighed for at købe savet og flækket brænde hos DRIFT. Priserne pr. rummeter er fra 400 kr. for nåletræ til 600 kr. for godt løvtræ, hvis man selv henter brændet på pladsen.

Ved levering af brænde betales der også for transporttiden, ca. 700 kr. pr. time. Der kan være ventetid på levering. Priserne er inkl. moms.

Kontakt:
Lars Hansen, Center for Drift og Service - mobil 2428 8385.


Skov billed

Kontaktinfo

Paul Krogh
Skovtekniker
Tlf.: 96 28 81 50
Mobil: 21619339
Send e-mail til ngopk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.