Vores skove

Læs om vores skove og find dem på et kort.

Vores skovdrift kort fortalt

Når en skov er certificeret skal driften leve op til nogle særlige regler for skovdrift. Det betyder, at der fortsat vil ske en produktion af træ i skovene, men at der samtidig skal passes ekstra godt på naturværdierne og fortidsminderne i skoven og tages hensyn til skovgæsterne.

Samtidig skal miljøbelastningen være så lille som mulig, og arbejdsmiljøet skal være godt. Herning Kommune kan herved sælge træet fra skoven som certificeret, og køberen af træet kan være sikker på, at skovdriften lever op til disse regler.

For dig som skovgæst kan du se certificeringens betydning ved, at der er mere dødt træ i skoven til glæde for dyr og planter. Du kan også finde skovområder, som er helt urørt, hvor skoven får lov til at udvikle sig naturligt.

Ligeledes vil du opleve mere underskov, hvor skoven for lov at forny sig selv. Certificeringslogoerne kan du finde ved indgangen til Herning Kommunes skove, som viser, at skoven er certificeret.

Ved en årlig kontrol gennemgås skovdriften i Herning Kommunes skove. Dette er for at sikre at certificeringskravene overholdes, og der udarbejdes ved årets start et resume af sidste års gang i skoven.