Vores skove

Læs om vores skove og find dem på et kort.

Besøg vores skove

Skovene er åbne for alle, der vil ud i naturen.

Der findes i alt 1766 ha skov i kommunen, der består af lige del løvskov og nåleskov.

I skovene findes der stisystemer, og i nogle af vores skove findes der blandt andet shelters, mountainbikeruter, ridestier og legepladser. Skovene har hvert år et stort antal besøgende.

Skovene skaber indtægter i form af salg af træ samt lejeindtægter fra jagtforeninger. Herudover leverer skovene brænde til shelterpladserne.

Skovene er et vigtigt element i beskyttelsen og udviklingen af biodiversiteten.

Vi fik i 2010 certificeret vores skove efter PEFC™- og FSC® standarderne.

Hvornår må du gå i skoven?

Vores skove er normalt åbne for alle. Men hvis der er jagt i skoven, eller der er gang i intensivt skovarbejde, kan skoven være lukket.

Skovene kan også blive lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.

Du må færdes til fods og cykle på veje stier i skoven hele døgnet.

Al motorkørsel er forbudt. Det gælder dog ikke eldrevne kørestole og 3-hjulede knallerter til handicappede.

Husk altid at...

  • Din hund skal være i snor. Der findes hundeskov, hvor det er tilladt at lade sin hund løbe frit.
  • Du må samle bær, svampe, frugter, mos, lav og kogler til eget forbrug. En tommelfingerregel er, at du må samle, hvad der kan være i en bærepose.
  • Du skal have et sankekort, hvis du vil samle brænde. Det får du hos os på kommunen.
  • At du skal holde dig mindst 50 meter fra beboede huse.
  • At du skal have tilladelse fra os, hvis du vil holde et kommercielt arrangement.