Vores vandløb

I Herning Kommune har vi rigtig mange vandløb, grøfter, kanaler og dræn som alle er omfattet af vandløbsloven.

I Kommunen har vi cirka 800 kilometer offentlige vandløb, som vi vedligeholder. Dertil kommer en række private vandløb, som de enkelte lodsejere selv vedligeholder. Herning Kommune er myndighed på alle typer vandløb.

Vandløb har, udover deres naturmæssige værdi, stor betydning i forbindelse med vandafledning. Vandløbsloven er til for, at sikre vandløbet skal kunne benyttes til afledning af overfladevand, spildevand og drænvand samt at de miljømæssige krav til vandløbskvalitet overholdes.

Målet med vores arbejde er, at benyttelse og beskyttelse af naturen skal gå op i en højere enhed.

Livet i vandløb og søer

I mange af vores vandløb og søer findes et rigt og varieret liv. Forskellige arter af fisk, insekter og vandplanter kræver særlige leveforhold, som især findes i vandløb og søer med rent vand.

Grafik

Kontaktinfo

Vand- og Naturteamet
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Målestationer i vandløb og søer

I Herning Kommune er der 14 målestationer i vandløb, hvor vandstand måles hele tiden. Resultaterne opdateres løbende og mindst en gang i døgnet.

Vandstandsmåler i Karup ÅLog over vandstande i vandløb