Vores vandløb

Her kan du læse om, hvad vi gør for at holde vandløb og vådområder ved lige i vores kommune.

I Herning Kommune vedligeholder vi cirka 750 kilometer vandløb.
Dertil kommer en række private vandløb.

Målet med vores arbejde er, at benyttelse og beskyttelse af naturen skal gå op i en højere enhed.

Livet i vandløb og søer

I mange af vores vandløb og søer findes et rigt og varieret liv. Forskellige arter af fisk, insekter og vandplanter kræver særlige leveforhold, som især findes i vandløb og søer med rent vand.

Se kort med målestationer i vandløb og søer.

Grafik

Målestationer i vandløb og søer

I Herning Kommune er der 14 målestationer i vandløb, hvor vandstand måles hele tiden. Resultaterne opdateres løbende og mindst en gang i døgnet.

Vandstandsmåler i Karup ÅLog over vandstande i vandløb