Arbejde i og omkring vandløb

Hvis du skal dræne og spule, laver broer, lave vandingssted eller lignende er der forskellige regler du skal følge.

Krydsning af vandløb

Du skal i henhold til vandløbsloven søge om at lave broer, røroverkørsler, kabelkrydsning eller andre krydsninger ved Kommunen.

Ansøgning skal indeholde følgende oplysninger.

  • Oversigtskort med angivelse af hvilket vandløb, der skal krydses og hvor.
  • Type af kabel, rørledning m.v. der skal føres under vandløbet.
  • Beskrivelse af hvordan kabelkrydsningen foretages.
  • Hvordan bliver kabelkrydsningen markeret i terrænet.

Du skal sende ansøgningen til Kommunen.

Natur og Grønne Områder, Enghavevej 10, 7400 Herning eller på mail Vandognatur@herning.dk

Tilladelsen omfatter kun passage af selve vandløbet. Og ikke forhold om placering af kabler, rørledninger med videre på arealer i nærheden.

Både offentlige og private vandløb er omfattet af reglerne om krydsning af vandløb.