Arbejde i og omkring vandløb

Hvis du skal dræne og spule, laver broer, lave vandingssted eller lignende er der forskellige regler du skal følge.

Vandingssteder langs vandløb

Hvis vandingsstedet ikke er korrekt etableret vil der skride sand, jord og næringsstoffer ud i vandløbet.

Ved nogle vandingssteder kan du tydeligt se meget store huller i marken, hvor alt jordmateriale er forsvundet ud i vandløbet. Udskridning af jord og sand er et væsentligt problem for både miljøtilstanden og vandføringsevnen i mange vandløb.

Den miljømæssigt bedste løsning er at opsætte en mulepumpe. Den berører praktisk taget ikke vandløbet, og husdyrene bliver holdt helt væk for vandløbet. Desuden er en mulepumpe nem at flytte fra sted til sted. Der kan også opsættes en vindpumpe.

Vandingssteder kan også anlægges, så husdyrene kan komme helt tæt på vandløbet uden at træde ud i det. De kan laves på forskellige måde, blot det sikres at der ikke føres sand eller mudder ud i vandløbet. Kanterne kan sikres med sten eller planker. Undgå trykimprægneret træ, men brug for eksempel eg eller lærk. Placer el-hegnet ud over vandløbet, så kreaturerne kan nå ned til vandet.

Vejledning til indretning af vandingssted (pdf).

Digital tilgængelighed

PDF-filen er en grafisk fremstilling af en vejledning i indretning af vandingssted. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filen.