Vandløbsprojekter og undersøgelser

Her kan du se nogle af de projekter og undersøgelser, som vi laver eller har været med til at lave i vandløbene.

Lavbundsprojekt Fuglkjær Å

Vi er i gang med en forundersøgelse af Fuglkjær Å. Formålet er at undersøge mulighederne for at lave et såkaldt lavbundsprojekt.

Når vi laver naturprojekter på lavbundsjorder, har vi fokus på både at forbedre naturen og vandmiljøet.

Lavbundsjorder er rige på kulstof, og når vi gør jorden våd, mindsker vi udledningen af CO2. Udledning af CO2 belaster klimaet og er en medvirkende faktor til de klimaforandringer, der sker på jorden.

Samtidigt giver naturprojekterne mulighed for at genskabe noget natur i de områder, hvor vi har lavbundsjorde.

Projekter til forundersøgelser finansieres fuldt ud af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Læs hele forundersøgelsen af Fuglkjær Å (pdf).

Digital tilgængelighed

PDF-filen er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filen.