Vandløbsprojekter og undersøgelser

Her kan du se nogle af de projekter og undersøgelser, som vi laver eller har været med til at lave i vandløbene.

Vandløbsprojekt i Sønderbæk

Som et led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger for at opnå en god naturtilstand i vandløbene.

I Sønderbæk har Herning Kommune i august 2021 gennemført et projekt på strækningen mellem Videbækvej og udløbet i Rødding Å.

Der er genslynget en kort strækning, udlagt gydebanker, skjulesten og træ for at skabe bedre forhold for fisk, Og der er lavet lokale rydninger på brinken for at få mere lys til planterne i vandløbet.

.Soenderbaek

Projektet er finansieret af:

Den europæiske hav og fiskerifondHav Og Fisk