Vandløbsprojekter og undersøgelser

Her kan du se nogle af de projekter og undersøgelser, som vi laver eller har været med til at lave i vandløbene.

Vandløbsprojekt Rødding Å

Som et led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger for at opnå en god naturtilstand i vandløbene.

I Rødding Å er der lavet en forundersøgelse, der peger på forskellige muligheder for at lave fysiske forbedringer i vandløbet. Vi arbejder pt. på et projektforslag, der kan sendes i offentlig og lodsejerhøring. Vi forventer at projektet kan gennemføres i 2021-2022.

Rødding Å

Projektet er finansieret af:

Den europæiske hav og fiskerifondHav Og Fisk