Vandområdeplaner

Her kan du læse om, hvilke planer vi har for at sikre et godt vandmiljø i Herning Kommune.

Danmark har, som medlem af EU og gennem et fælles vandrammedirektiv, pligt til at arbejde for et godt vandmiljø. Vi skal skabe god tilstand i grundvandet og alt overfladevand (vandløb, søer og lignende).

Kommunen skal lave fysiske forbedringer i vandløbene, som skal skabe bedre forhold i vores vandløb. Hvor og hvilke indsatser der skal ske, har kommunen foreslået med hjælp fra lokale vandråd.

I Vandområdeplanerne er der ikke bare fokus på kvaliteten af vand og de små dyr og insekter, der lever i og omkring vandet. Vi skal også sikre gode vilkår for fisk og planter. Og så vil vi arbejde med sammenhængende vandområder.

Se de statslige vandområdeplaner  og indsatserne for planperioden 2015-2021.


Har du lyst til at læse mere om vandområdeplaner?

Vandområdeplaner for 2015 - 2021

Når det gælder Vandplanerne for 2015 - 2021, har kommunerne med hjælp fra lokale Vandråd lavet forslag til, hvor og hvordan, vi kan skabe bedre forhold i vores vandløb.

De lokale råd er et nyt tiltag, som skal være med til at sikre dialog og samarbejde om fremtidens vandplaner.

I de nye Vandområdeplaner, er der ikke bare fokus på kvaliteten af vand og de smådyr og insekter, der lever i og omkring vandet. Vi skal også sikre gode vilkår for fisk og planter. Og så vil vi arbejde med sammenhængende vandområder.

Karup Å

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.