Vedligeholdelse af vandløb

Her kan du læse om vedligeholdelse af vandløb.

Herning Kommune har administrationen af 750 km offentlige vandløb. Der findes også mange private vandløb i Herning Kommune.

For alle offentlige vandløb er der et regulativ. Det danner retsgrundlaget for administrationen af vandløbene. Af regulativet fremgår blandt andet, hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes. Også hvornår der er grødeskæring, træbeskæring og sandoprensning.

Du kan se kort over Kommunens vandløb med tilhørende arbejdsplaner for grødeskæringen 2018.

Vorgod Å ( Delaftale A)
Skjern Å (Delaftale B)
Rind Å (Delaftale C)
Storå, øst (Delaftale D)
Storå, vest (Delaftale E)
Karup Å (Delaftale F)
Herningsholm Å (Delaftale G)
Højris Å (Delaftale H) 

Grøde i vandløbet

Grøde er et populært navn for vandløbsplanter. Det er også en samlet betegnelse for alle de planter, der er i vandløbet.

Grødeskæring er en skæring af vandløbets planter. Vandløbene skæres for at opfylde den vandføring, som står i regulativet. 

Vi skærer grøde, så både vandløbenes vandføringsevne bliver sikret, og livet i vandløbene tilgodeses.

På den måde bliver der gode levesteder for planter og dyr.

Her kan du se et kort over grødeskæring

Samarbejdet om grødeskæring i Karup Å.

Tilsyn med vandløb

Vi forsøger så godt vi kan at føre tilsyn med de mange kilometer vandløb. Det gør vi først og fremmest fra august til medio oktober.

Men det kan være svært at føre tilsyn med alting året rundt. Det kan være et træ som er væltet, en bro eller overkørsel som er faldet sammen. Der kan være grøde som ikke er samlet op, afskårne grene som er placeret forkert og så videre.

Har du bemærkninger til vedligeholdelsen er du altid velkommen til at kontakte os enten pr telefon, mail. Du kan også bruge vores service "Giv besked om vandløb".

Vandløb

Kontaktinfo

Skjern Å systemet
Annika S. Lauridsen
Tlf.: 96288087
Charlotte Højbjerre
Tlf.: 96288067

Storeå systemet
Winnie Post
Tlf.: 96288084
Søren Brandt
Tlf.: 96288049

Karup Å systemet
Charlotte Højbjerre
Tlf.: 96288067

Natur og Grønne Områder
Enghavevej 10
7400 Herning

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail