Vedligeholdelse af vandløb

Her kan du læse om kommunens vedligehold af vandløb.

Herning Kommune har administrationen af 800 km offentlige vandløb. Der findes også mange private vandløb i Herning Kommune.

For alle offentlige vandløb er der et regulativ. Det danner retsgrundlaget for administrationen af vandløbene. Af regulativet fremgår blandt andet, hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes. 

Grøde i vandløbet

Grøde er et populært navn for vandløbsplanter. Det er også en samlet betegnelse for alle de planter, der er i vandløbet.

Grødeskæring er en skæring af vandløbets planter. Vandløbene skæres for at opfylde den vandføring, som står i regulativet. 

Vi skærer grøde, så både vandløbenes vandføringsevne bliver sikret, og livet i vandløbene tilgodeses.

Her kan du se et kort over vedligeholdelse af de offentlige vandløb med vejledende arbejdsplaner.

Når du åbner vandløbskortet, kan du se kommunens vandløb, okkeranlæg og sandfang.

Hvis du ønsker at læse om de enkelte elementer i kortet, skal du trykke på ikonet "i". Ikonet ligger øverst i vinduet.

Herefter kan du klikke på det elemente i kortet, du vil vide mere om.

Dermed dukker et vindue op, hvor du blandt andet kan klikke dig ind på info om vedligeholdelse af vandløb, regulativ for vandløbet og kontaktinformation.


Samarbejdet med Viborg Kommune om grødeskæring i Karup Å.

Har du bemærkninger til vedligeholdelsen er du altid velkommen til at kontakte os enten pr telefon, mail. Du kan også bruge vores service "Giv besked om vandløb".

Vandløb

Kontaktinfo

Skjern Å systemet
Annika S. Lauridsen
Tlf.:96288087
Kim Nees Iversen
Tlf.:96288145

Storå systemet
Søren Brandt
Tlf.:96288049
Dagmar Hedvig Fog Bjerre
Tlf.:96288042

Karup Å systemet
Kim Nees Iversen
Tlf.:96288145

Natur og Grønne Områder
Enghavevej 10
7400 Herning

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail